Welkom bij Conquesto

 

Wil je graag de badmintonsport eerst uitproberen? Je kunt twee keer gratis meespelen of meedoen met recreatietraining om te kijken of je het leuk vindt. Bevalt het om te spelen, dan kun je na twee keer meespelen lid worden. Blijkt het niet te zijn wat je verwachtte, dan is het ook geen probleem.

 

Informatiefolder Conquesto

Wanneer je meer wilt weten over onze vereniging kan je onze informatiefolder (pdf 22-05-2024) lezen.

 

Inschrijfformulier

Als je lid wilt worden kun je in de hal een inschrijfformulier vinden dat je kunt invullen. Is deze niet beschikbaar of wil je je nu al inschrijven? Download dan het inschrijfdocument (PDF).

Lidmaatschap opzeggen: zie onderaan deze pagina.

 

Huishoudelijk reglement

In het volgende pdf-document staat het huishoudelijk reglement van Conquesto Huishoudelijk reglement (2014 v2).

 

Contributie

Het badmintonseizoen loopt van 1 september t/m 31 augustus. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
De contributie en alle andere toeslagen etc worden geïncasseerd via een automatische incasso dit kan op 2 manieren:

  • volledige betaling in één keer, incassodatum: eerste week september
  • per 4 delen, incasso data: 1e deel eerste week september, 2e deel laatste week november, 3e deel laatste week februari, 4e deel laatste week mei.
  • Voor de gezinnen met meerdere leden kunnen ook gebruik maken van de deel incasso. Het totale gezin bedrag wordt dan in 4 delen geïncasseerd.

Klik hier voor de contributie bedragen
 

Heb je nog vragen dan kun je altijd contact opnemen met de ledenadministratie

 

Wijziging lidmaatschap en contributiebetaling

Indien je besluit om over te stappen op een ander lidmaatschap, zullen €5,- administratiekosten in rekening worden gebracht (uitgezonderd jeugdspelers die overgaan naar de seniorenafdeling)
Wijzigingen van het lidmaatschap moeten schriftelijk onder gelijktijdige inlevering van de spelerspas worden aangevraagd bij de ledenadministratie.

 

Slapend lidmaatschap

Restitutie van contributie is mogelijk bij het (tussentijds) aangaan van een slapend lidmaatschap.
Een verzoek hiertoe kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie onder gelijktijdige inlevering van de spelerspas.
Gedurende de periode van een slapend lidmaatschap is het een lid niet toegestaan om gebruik te maken van de faciliteiten van de vereniging. 

De restitutie wordt verleend over de periode vanaf de eerste van de maand volgend op de maand waarin het verzoek is ingediend tot de eerste van de maand waarin wordt verzocht het slapend lidmaatschap op te heffen. Het betreffende bedrag wordt uitgekeerd aan het eind van het speelseizoen.

Een verzoek om een slapend lidmaatschap zal door de ledenadministratie worden gehonoreerd in de volgende gevallen:

  • bij een chronische blessure of ziekte;
  • bij zwangerschap;
  • bij een verblijf van meer dan drie maanden in het buitenland.

In alle andere gevallen beslist het bestuur.

 

Opzegging lidmaatschap

Wij hopen uiteraard dat je lid blijft, maar als je toch niet langer bij ons wilt blijven badmintonnen dan betreuren wij dit ten zeerste.
Je opzeggingsbrief, vergezeld van je ledenpas (pas met foto) en de reden van opzegging dient je uiterlijk voor 1 augustus te zenden naar de ledenadministrateur (dus niet via trainers, bestuursleden of andere personen), bij voorkeur via de mailaccount: ledenadministratie@conquesto.nl of anders naar onderstaand adres van de ledenadministrateur.
Je opzegging wordt schriftelijk bevestigd door de ledenadministratie indien je alles hebt ingediend.

Let op: het is binnen onze vereniging niet mogelijk om tussentijds op te zeggen (dus na 1 september van enig seizoen) en dat betekent dat je voor de rest van het lopende seizoen nog lid bent van onze vereniging en dus aan je betaling- en bardienstverplichtingen bent gehouden.

 

Het adres van de ledenadministratie Conquesto is:

Frank Wubben
p/a Linieschans 46
2728 GD Zoetermeer

 

 

Sponsoren: