Badmintonvereniging Conquesto - Zoetermeer

Zoeken op deze site

Sponsor je club gratis

Fysiotherapie - vraag het de fysio

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering


Reminder aanmelden ALV

Beste allemaal,

a.s. maandag 17 januari is de ALV gepland. Deze zal helaas weer online worden gehouden via Teams. Degenen die zich hebben aangemeld, hebben inmiddels een uitnodiging in de mail ontvangen (check ook je SPAM box).

Heb je je nog niet aangemeld en wil je de ALV bijwonen, stuur dan een bericht naar secretaris@conquesto.nl dan ontvang je een uitnodiging via Teams.

Vriendelijke groet,

Linda Vreeswijk
Secretaris ConquestoGeachte dames, heren, meisjes en jongens,

Het bestuur nodigt jullie uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van badmintonvereniging Conquesto.
Deze vergadering zal plaatsvinden op maandag 17 januari 2022 om 20.00 uur onlinie via Teams.

Als gevolg van de corona maatregelen zal de ALV online worden georganiseerd via Teams. Hiervoor is vooraf aanmelden noodzakelijk door naam en emailadres te sturen naar secretaris@conquesto.nl. Graag ontvangt het bestuur zo spoedig mogelijk al jullie aanmelding zodat we de online uitnodiging tijdig kunnen versturen.

De agenda is als volgt:

  1. Opening, mededeling en ingekomen stukken.
  2. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 januari 2021.
  3. Jaarverslag Conquesto
  4. Benoemen kascommissie.
  5. Vaststellen resultaat en balans seizoen 2020/2021.
  6. Vaststellen begroting en contributie seizoen 2022/2023.
  7. Verkiezing bestuursleden.
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.

De benodigde vergaderstukken zijn beschikbaar in deze pdf: Conquesto Aktueel ALV special jan 2022 (beveiligd).
Deze zijn beveiligd met het wachtwoord welke vermeld is in de e-mail uitnodiging van 21 november.

Het bestuur hoopt dat zoveel mogelijk leden de vergadering bijwonen. Jullie aanwezigheid en inbreng worden zeer op prijs gesteld. Ook jeugdleden mogen bij deze vergadering aanwezig zijn, maar zij mogen niet stemmen. Alleen leden, leden-van-verdienste, ereleden, wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige leden (leden jonger dan 16 jaar op 17 januari 2022) en andere leden in-de-zin-der-wet hebben stemrecht.

Het bestuur wenst jullie alvast een voorspoedig, gezond en sportief 2022 toe!

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Conquesto

Linda Vreeswijk
secretaris
secretaris@conquesto.nl