Badmintonvereniging Conquesto - Zoetermeer

Zoeken op deze site

Sponsor je club gratis

Facebook

zo 21:20 - foto
Competitie 2018-2019 week 9
2 dec 11:31 - foto
Sinterklaas 2018
7 nov - foto
Kijk wat een leuk bericht!
13 sep - foto
Zaterdag is het zover! De opening van de Nationale …
2 sep - link
Feest bij Conquesto - foto's van Peter Vergroesen
2 sep - video
De start van een heat tijdens het lasergamen.
2 sep - video
Een deel van de warming-up op zaterdagochtend.
2 sep - foto
Gisteren vierde Conquesto haar 20-jarig bestaan. Voor …
Alle Facebook berichten >>

Vergader stukken voor de Algemene Ledenvergadering - ma 12 feb.


De vergader stukken zijn beschikbaar in de Conquesto Aktueel ALV special feb 2018
Let op: Dit is een beveiligd PDF document. Het wachtwoord is verstrekt bij de uitnodiging van de ALV verstuurd per e-mail op 17-12-2017. Heeft u deze niet meer, of kunt u het document niet openen, stuur ons dan even een e-mail.

 


 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering


Geachte mevrouw, heer, meisjes en jongens,

Het bestuur nodigt jullie uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van badmintonvereniging Conquesto. Deze vergadering zal plaatsvinden op maandag 12 februari 2018 om 20.00 uur in de Noord-Westerhal.

 

De agenda zal er als volgt uit zien:

 1. Opening, mededeling en ingekomen stukken.
 2. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 februari 2017.
 3. Benoemen kascommissie.
 4. Voorlopige jaarrekening seizoen 2016/ 2017
 5. Vaststellen begroting en contributie seizoen 2018 / 2019.
 6. Verkiezing bestuursleden.
  • Dion Wilderom is tussentijds afgetreden als voorzitter. Hans de Kievit is aangetreden als voorzitter a.i en stelt zich verkiesbaar. Overige kandidaten kunnen zich tot voor aanvang van de ALV zich nog aanmelden.
  • Carin Timmers is tussentijds afgetreden als penningmeester. Dennis Schoenmakers is aangetreden als penningmeester a.i en stelt zich verkiesbaar. Overige kandidaten kunnen zich tot voor aanvang van de ALV zich nog aanmelden.
  • Hans de Kievit is tussentijds afgetreden als voorzitter jeugdcommissie. Marije Ronteltap is aangetreden als voorzitter jeugdcommissie a.i en stelt zich verkiesbaar. Overige kandidaten kunnen zich tot voor aanvang van de ALV zich nog aanmelden.
  • André Geldof treedt af als vertegenwoordiger van de competitiecommissie in het bestuur. Kandidaten voor de functie van voorzitter van de competitiecommissie kunnen zich tot voor aanvang van de ALV aanmelden.
  • Martin Verkaik treedt af als voorzitter van de recreatieraad en stelt zich herkiesbaar. Overige kandidaten kunnen zich tot voor aanvang van de ALV nog aanmelden.
 7. Rondvraag.
 8. Sluiting.


Het bestuur maakt hierbij alvast van de mogelijkheid gebruik om een nogmaals oproep te doen voor: 

 • Voorzitter en leden voor de competitiecommissie
 • Coördinator Grote Clubactie (zonder coördinator loopt de vereniging nu al drie jaar inkomsten hieruit mis)


Vergeet niet om de SponsorKliks link te gebruiken voor je online kerstaankopen. Deze vind je op onze website. Dit kost jou niks extra’s maar levert Conquesto wel iets extra’s op.

De benodigde stukken zullen ca. twee weken van te voren beschikbaar komen op deze site. De vergaderstukken zijn beveiligd maar kunnen met het wachtwoord worden geopend dat u per e-mail heeft ontvangen.

Het bestuur hoopt dat zoveel mogelijk leden aanwezig zullen zijn. Jullie aanwezigheid en inbreng worden zeer op prijs gesteld. Ook jeugdleden zijn uitgenodigd om bij deze vergadering aanwezig te zijn, maar wij brengen onder de aandacht dat stemrecht enkel is voorbehouden aan leden, leden-van-verdienste, ereleden, wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige leden (leden jonger dan 16 jaar op 12 februari 2018) en andere leden in-de-zin-der-wet.

Het bestuur wenst jullie een voorspoedig en sportief 2018 toe!

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Conquesto

Linda Vreeswijk
secretaris
secretaris@conquesto.nl