Badmintonvereniging Conquesto - Zoetermeer

Zoeken op deze site

Sponsor je club gratis

Facebook

20:26 - link
Hallo Sportvrienden
15:25 - foto
Nationaal kampioene Soraya de Visch Eijbergen …
wo 23:14 - foto
Paul de Graaf nieuwe trainer voor de dinsdagavond
12 apr 16:01 - foto
Vandaag kwam de Prinses Margrietschool Zoetermeer langs …
3 apr 16:25 - foto
Superleuk initiatief!
31 mrt 15:50 - foto
Linda de Kievit en Remco Lammers Nederlands kampioen!
27 mrt 18:43 - link
Leuk filmpje over Royston Drenthe op de MEGA …
Alle Facebook berichten >>

Vergader stukken voor de Algemene Ledenvergadering - ma 11 feb.


De vergader stukken zijn beschikbaar in de Conquesto Aktueel ALV special feb 2019
Let op: Dit is een beveiligd PDF document. Het wachtwoord is verstrekt bij de uitnodiging van de ALV verstuurd per e-mail op 05-01-2019. Heeft u deze niet meer, of kunt u het document niet openen, stuur ons dan even een e-mail.

 


 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering


Geachte mevrouw, heer, meisjes en jongens,

Het bestuur nodigt jullie uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van badmintonvereniging Conquesto. Deze vergadering zal plaatsvinden op maandag 11 februari 2019 om 20.00 uur in de Noord-Westerhal.

 

De agenda zal er als volgt uit zien:

  1. Opening, mededeling en ingekomen stukken.
  2. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 februari 2018.
  3. Benoemen kascommissie.
  4. Vaststellen jaarrekening en balans seizoenen 2015/2016, 2016/2017 en 2017/ 2018.
  5. Vaststellen begroting en contributie seizoen 2019/ 2020.
  6. Verkiezing bestuursleden.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.


Het bestuur maakt hierbij alvast van de mogelijkheid gebruik om een nogmaals oproep te doen voor: 

  • Coördinator Grote Clubactie (zonder coördinator loopt de vereniging nu al vier jaar inkomsten hieruit mis)


De benodigde stukken zullen ca. twee weken van te voren beschikbaar komen op deze site. De vergaderstukken zijn beveiligd maar kunnen met het wachtwoord worden geopend dat u per e-mail heeft ontvangen.

Het bestuur hoopt dat zoveel mogelijk leden aanwezig zullen zijn. Jullie aanwezigheid en inbreng worden zeer op prijs gesteld. Ook jeugdleden zijn uitgenodigd om bij deze vergadering aanwezig te zijn, maar wij brengen onder de aandacht dat stemrecht enkel is voorbehouden aan leden, leden-van-verdienste, ereleden, wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige leden (leden jonger dan 16 jaar op 11 februari 2019) en andere leden in-de-zin-der-wet.

Het bestuur wenst jullie een voorspoedig en sportief 2019 toe!

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Conquesto

Linda Vreeswijk
secretaris
secretaris@conquesto.nl