Badmintonvereniging Conquesto - Zoetermeer

Zoeken op deze site

Sponsor je club gratis

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering


Geachte dames, heren, meisjes en jongens,

Het bestuur nodigt jullie uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van badmintonvereniging Conquesto.
Deze vergadering zal plaatsvinden op maandag 12 februari 2024 om 20.00 uur in de kantine van onze sporthal de Limiet.

De agenda is als volgt:

  1. Opening, mededeling en ingekomen stukken.
  2. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 januari 2023.
  3. Jaarverslag Conquesto.
  4. Benoemen kascommissie.
  5. Vaststellen resultaat en balans seizoen 2022/2023.
  6. Vaststellen begroting en contributie seizoen 2024/2025.
  7. Verkiezing bestuursleden.
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.

De benodigde vergaderstukken zijn beschikbaar in deze pdf: Conquesto Aktueel ALV special jan 2024 (beveiligd).
Deze zijn beveiligd met het wachtwoord welke vermeld is in de e-mail uitnodiging van 28 december.

Het bestuur hoopt dat zoveel mogelijk leden de vergadering bijwonen. Jullie aanwezigheid en inbreng worden zeer op prijs gesteld. Ook jeugdleden mogen bij deze vergadering aanwezig zijn, maar zij mogen niet stemmen. Alleen leden, leden-van-verdienste, ereleden, wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige leden (leden jonger dan 16 jaar op 5 februari 2024) en andere leden in-de-zin-der-wet hebben stemrecht.

Het bestuur wenst jullie alvast een voorspoedig, gezond en sportief 2024 toe!

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Conquesto

Linda Vreeswijk
secretaris
secretaris@conquesto.nl