Badmintonvereniging Conquesto - Zoetermeer

Zoeken op deze site

Sponsor je club gratis

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering


Geachte dames, heren, meisjes en jongens,

Het bestuur nodigt jullie uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van badmintonvereniging Conquesto.
Deze vergadering zal plaatsvinden op maandag 27 januari 2020 om 20.00 uur in de Sporthal De Limiet Zoetermeer.

De agenda is als volgt:

  1. Opening, mededeling en ingekomen stukken.
  2. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 februari 2019.
  3. Benoemen kascommissie.
  4. Vaststellen resultaat en balans seizoen 2018/2019.
  5. Vaststellen begroting en contributie seizoen 2020/2021.
  6. Verkiezing bestuursleden.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.

Het bestuur maakt hierbij van de mogelijkheid gebruik om nogmaals een oproep te doen voor:
  • Co÷rdinator Grote Clubactie (zonder co÷rdinator loopt de vereniging nu al vijf jaar inkomsten hieruit mis)

De benodigde vergaderstukken zijn beschikbaar in deze pdf: Conquesto Aktueel ALV special jan 2020 (beveiligd).
Deze zijn beveiligd met het wachtwoord welke vermeld is in de e-mail uitnodiging van 11 dec.

Het bestuur hoopt dat zoveel mogelijk leden aanwezig zullen zijn. Jullie aanwezigheid en inbreng worden zeer op prijs gesteld. Ook jeugdleden zijn uitgenodigd om bij deze vergadering aanwezig te zijn, maar wij brengen onder de aandacht dat stemrecht enkel is voorbehouden aan leden, leden-van-verdienste, ereleden, wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige leden (leden jonger dan 16 jaar op 27 januari 2020) en andere leden in-de-zin-der-wet.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Conquesto

Linda Vreeswijk
secretaris
secretaris@conquesto.nl