Badmintonvereniging Conquesto - Zoetermeer

Zoeken op deze site

Sponsor je club gratis

Facebook

20:26 - link
Hallo Sportvrienden
15:25 - foto
Nationaal kampioene Soraya de Visch Eijbergen …
wo 23:14 - foto
Paul de Graaf nieuwe trainer voor de dinsdagavond
12 apr 16:01 - foto
Vandaag kwam de Prinses Margrietschool Zoetermeer langs …
3 apr 16:25 - foto
Superleuk initiatief!
31 mrt 15:50 - foto
Linda de Kievit en Remco Lammers Nederlands kampioen!
27 mrt 18:43 - link
Leuk filmpje over Royston Drenthe op de MEGA …
Alle Facebook berichten >>

Verbouwing sporthal

 

De Noord-Westerhal heeft nu ook een Facebook pagina

 

Noord-Westerhal wordt onder handen genomen

De Noord-Westerhal heeft een nieuw bestuur bestaande uit leden van de grootste huurders. Conquesto wordt vertegenwoordigd door Jan.

 

Update: 23 mei 2016

Er is een mooi werkstuk uitgekomen voor een moderne Noord-Westerhal, zie de facebookpagina.

 

Update: 15 april 2016

Afgelopen week heeft er in de (locale) media informatie gestaan over de bouw van een nieuwe turn- en gymaccommodatie op de locatie Amerikaweg. Wat betekent deze informatie voor de Noord-Westerhal en onze vereniging?
In de komende gemeenteraadsvergadering van april wordt het raadsvoorstel voor de nieuwbouw van Pro Patria ingebracht. Het is de bedoeling dat in 2019 PP een eigen sportaccommodatie krijgt met veel meer mogelijkheden dan in onze huidige hal. Zovoc en Conquesto blijven gewoon de hoofdgebruikers van de Noord-Westerhal.
Om de hal ook voor de komende vijftien jaar voor (top)sport geschikt te houden wordt de hal de komende jaren verder gerenoveerd. De gemeente trekt hiervoor een significant bedrag uit waar veel mee kan worden gedaan. Het is echter een raadsvoorstel dus er kan nog het nodige veranderen. Wel is het duidelijk dat de gemeente aan de renovatiesubsidie nader voorwaarden wil stellen. Daarover gaat het stichtingbestuur van de hal met de gemeente in overleg. Voor onze vereniging staat hierbij centraal dat wij voor de komende jaren op dezelfde voet kunnen doorgaan met het gebruik van de hal en de barvoorziening.
Als er meer duidelijkheid is volgt nadere berichtgeving.

 

Update: 04 aug 2015

Van de badmintonpalen zijn de plastic ringen onderaan hersteld als ook de bindhaken. Alles staat dus weer als een huis. Ook zijn alle palen per plek afgesteld op de juiste hoogte aangezien er hiervoor nog wel eens een schuin, of te laag, net hing. Alles voldoet nu weer aan de eisen. Op de Facebook pagina staan wat foto's hierover.

 

Update: 01 aug 2015

De nieuwe vloer is compleet klaar en ziet er super uit! Bekijk het Facebook fotoalbum van de werkzaamheden (vergeet ook niet de losse filmpjes  ;-).

 

Update: 28 juli 2015

Men is hard bezig met de vernieuwing van de vloer. Vorige week zijn alle paal-gaten, en andere probleempjes, gerepareerd. Op dit moment is de toplaag van de oude vloer verwijderd en gaat men beginnen met de nieuwe laag. Op de Facebook pagina van de Noord-Westerhal worden foto's van de werkzaamheden geplaatst.

 

Update: 10 april 2015

Zoals de meeste wel weten zijn alle kleedkamers op en top afgerond. Momenteel wordt hard gewerkt om de kantine weer fris in het verf te zetten, waarbij er niet wordt geschuwd om eerst de oude lagen verf te verwijderen. Ook de bar zelf wordt weer super netjes gladgemaakt en gelakt. Helemaal klaar voor het Master toernooi!

Deze week is ook besloten in welke 2 weken de complete vloer vervangen wordt: de tweede & derde week van de zomervakantie: 20 juli t/m 2 aug. Er is in deze weken dus geen zomeravondbadminton!

 

Update: 11 dec 2014

Er was een tijdje 'angst' dat de gemeente zou inzetten op een geheel nieuwe sporthal.

Maar het lijkt er nu toch echt op dat onze NoordWesterhal hoge prioriteit blijft houden.

Wij blijven dus aan het werk om de zaal weer op orde te krijgen. Ondertussen zijn alle 4 de kleedkamers compleet verbouwd met mooie douches en WCs.

 

Update: 15 mei 2014

Artikel in Zoetermeers dagblad:

Update: 6 mei 2014

Artikel op dichtbij.nl: Goed nieuws over de Noordwesterhal

 

Update: 6 mei 2014

Eindelijk is de toezegging voor de subsidie van de gemeente binnen! Het “bouwplan” voor de renovatie van onze hal is goedgekeurd en we krijgen voor 25% subsidie, waarvan dan 80% vooruit gefinancierd. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee.

De investering voor het bouwplan is een flink bedrag, maar zeker nodig. Het gaat dan vooral om investeringen die de veiligheid en gezondheid in de hal op een aanvaardbaar niveau moeten (terug) brengen. Het bestuur van de NW-hal zal in zijn komende vergadering van 12 mei zijn actieplan opstellen om de hal voor de komende twee jaar te renoveren. Voor Conquesto is hierbij de sportvloer belangrijk. Na vaststellen van het actieplan zal Conquesto over de invulling nader worden geïnformeerd.

 

Update: 1 mei 2014

Na een lange tijd wachten op de gemeente, uitspraken en subsidies zijn we trots dat het toch gelukt is om de derde kleedkamer op te leveren voor het grote Master toernooi (aankomend weekend 3 & 4 mei).
Er is weer heel hard gewerkt om de kleedkamer, die een tijd lang niet gebruikt kon worden, weer pico bello op orde te krijgen. Oude tegels in de douche eruit, nieuwe erin. Muren fris wit gespoten. Banken en hangers netjes in de verf gezet. En zelfs een geheel nieuwe deur! Dus helemaal klaar voor grote aantallen badmintonners.
Zie onderaan deze pagina voor de foto's van deze kleedkamer.
Net voor de aanvang van het toernooi is ook de vloer weer grondig gereinigd. Deze was helaas weer wat glad geworden, maar kan er nu weer een tijd tegenaan.
Beste klussers: zeer bedankt!!!

 

Update: 15 okt 2013

Eerder konden wij melden dat de NW-hal een grote renovatie kon ondergaan. Daarvoor was bij de gemeente Zoetermeer een subsidie aangevraagd, maar ondertussen stond de politiek in Zoetermeer niet stil. De groep Nawijn heeft een motie ingediend om te onderzoeken of Zoetermeer in het kader van toe te groeien naar sportstad van Nederland niet een nieuwe sportaccommodatie moest gaan realiseren ter ondersteuning van dit politieke doel. Deze motie is aangenomen en de gemeente Zoetermeer stelt nu een onderzoek in naar de mogelijkheden van het realiseren van deze politieke wens. Midden 2014 zal daarover gerapporteerd worden aan de Gemeenteraad.
Dit politieke besluit heeft gevolgen gehad voor onze subsidieaanvraag: die is met deze uitkomst afgewezen. Het bestuur van de NW-hal heeft bezwaar aangetekend tegen deze afwijzing, en hierover is vorige maand een gesprek geweest met de verantwoordelijk wethouder( van Leeuwen). Wij hebben de bevestiging gekregen dat eventuele realisatie van een nieuwe accommodatie nog jaren zal vergen en dat de NW-hal gedurende die tijd wel een veilige en gezonde sportomgeving moet blijven.
Inmiddels is met de bouwkundigen van de gemeente een helder beeld verkregen welke verbeteringen er aan de hal kunnen worden uitgevoerd en waarvoor de gemeente zal mede financieren. Het gaat dan om een renovatie van de sportvloer, sanitaire voorzieningen, de luchtkwaliteit, het verfwerk en de dak-omgeving. Voor deze renovatie zal de NW-hal opnieuw een subsidieaanvraag indienen die, zoals inmiddels is aangegeven, gehonoreerd gaat worden. Een mooi resultaat.
Binnenkort zal met de derde kleedkamer worden aangevangen, gevolgd door de laatste kleedkamer. Daarna zullen de volgende stappen worden gezet, waarover nog nadere berichtgeving zal volgen.


Update: 02 juli 2013
Zoals recent in de krant stond heeft de raad van Zoetermeer plannen om de Noord-Westerhal en de Olympushal (op termijn) te vervangen voor een compleet nieuwe en moderne sporthal. Zoals het er nu voor staat zijn dit, voor ons, lange termijn plannen van zo'n 10 jaar. Vanwege deze nieuwe plannen, de subsidieaanvraag en de vakantie van Willem, stond de verbouwing van de kleedruimtes even on hold. Maar vandaag is men weer begonnen met de tweede kleedruimte en kan ook deze binnen enkele weken weer in gebruik worden genomen. Zodra er nieuws is van de subsidieaanvraag volgt een nieuwe update.

Update: 17 mei 2013
Na de nodige voorbereidingen is de renovatie nu gestart. Er wordt hard gewerkt aan het vernieuwen van de eerste van de vier badkamers van onze hal als onderdeel van de eerder beschreven renovatie. Zie bijgaande foto’s, een compliment voor Remco en Willem met echtgenote en andere vrijwilligers die hier hun bijdrage aan hebben geleverd. Naast de renovatie wordt ook hard gewerkt aan niet zichtbare verbeteringen. Het gaat dan om het tegengaan van het risico van legionella. In de douchekoppen is een voorzieningen opgenomen dat wanneer de douches langdurig (drie dagen) niet worden gebruikt deze om de drie dagen automatisch worden doorgespoeld. Hierdoor wordt een mogelijke uitbraak van een legionella-besmetting bijna onmogelijk. Kortom de gang is er ingezet en binnenkort volgt de tweede kleedruimte.

Update: 24 april 2013
De hal wordt onderhanden genomen is eerder op deze site gemeld. En dat is ook hard nodig zoals wij zelf kunnen zien. Veel is door intensief gebruik aan een opknapbeurt toe. Er moet dus het nodige gebeuren om de hal weer eigentijds te laten zijn en nog een tiental jaren goed te kunnen laten functioneren.

Over het onderhanden nemen van de hal gaat deze bijdrage. Veel moet worden gedaan, denk aan de kleedkamers, doucheruimten, tegelwerk en sanitair en de sportvloer. Er moet dus het nodige gebeuren. Dat doen wij niet alleen, de gemeente Zoetermeer is onze partner hierbij en levert hier ook een belangrijke bijdrage door mee te denken, te faciliteiten en voor de renovatie een belangrijke subsidie te verstrekken van een substantieel bedrag. Hierdoor hebben wij een gezamenlijk belang om weer tot een volwaardige sportlocatie te komen die benadrukt dat Zoetermeer nog steeds sportstad nr.1 van Nederland is.

Alles kan niet in één keer gedaan worden, de hal zou dan lange tijd dicht moeten en de financiering is daar nu ook niet toereikend toe (totale kosten circa 0.3 mln). Daarom zal het herstel van de hal gefaseerd plaatsvinden. Het bestuur van de hal heeft hiervoor tenminste drie jaar uitgetrokken.
In 2013 zullen eerst de topprioriteiten worden beetgepakt. Het gaat dan om alle kleedkamers, tegels en sanitair. Ook de verwarmingsketel en de ventilatie worden vervangen zodat wij vanaf 2013 weer een volledig Daalderop gevoel kunnen krijgen. Ook worden nog voor het eind van deze maand noodzakelijk reparaties aan de sportvloer verricht en vindt een intensieve schoonmaak daarvan plaats waardoor de vloer in 2013 weer top-top in onditie is.
Na de zomer volgt dan de kantine/bar en keuken en vindt enig verfwerk plaats waarvoor van onze leden wordt gevraagd om een verfbijdrage. In 20104 gaan wij de sportvloer vernieuwen en de staalconstructie van de hal een verfbeurt geven.
In 2015 volgt dan de renovatie van het dak.

Kortom de plannen liggen klaar, de eerste stappen zijn gezet de conclusie is dat de renovatie op de rails staat. Het bestuur zal periodiek de gebruikers op de hoogte houden van de voortgang van de activiteiten.

Op donderdag 25 april is de zaal gesloten wegens reparatie werkzaamheden aan de vloer.
Op vrijdag 26 april is de zaal gesloten wegens grote schoonmaak van de vloer.
Hierdoor ziet de vloer er weer tiptop uit en zal voorlopig niet meer glad zijn.


Onderhoud april 2014 - de derde kleedkamer is ook geheel opgeknapt en weer in gebruik:
 


Onderhoud mei 2013 - de eerste kleedkamer is weer in gebruik genomen:
   


Onderhoud april 2013 - de douches van de eerste kleedkamer worden onder handen genomen:
 

Bouwwerkzaamheden worden mede uitgevoerd door: Lammers & van Damme

Algemene informatie over de Noord-Westerhal is te vinden op Facebook